Forside
Magnus Platform
Aars_Rev_banner
Magnus Platform
Magnus BusinessPoint webbanner
Magnus
image
image
image
image
image
image
image
image
Magnus Informatik er en software virksomhed, der udvikler stærke og dybdegående værktøjer til såvel erhvervslivet som erhvervslivets rådgivere.


Vi indgår i en af verdens største og førende koncerner indenfor vores fagområde: Hollandske Wolters Kluwer

Vi udvikler vores integrerede applikationer på moderne teknologi platforme

 
Magnus:Skat bliver integreret i ReviSky løsning fra Focus IT

Magnus Informatik og Focus IT har den 1. august 2014 indgået aftale om, at Magnus:Skat/Magnus:Skat Nova fremadrettet bliver det skatteberegningsprodukt, som brugerne af ReviSky skal benytte.  Aftalen er blevet en realitet, da Focus IT, siden den succesfulde lancering af ReviSky, har oplevet, at kunderne har en klar præference for Magnus-produkterne til skatteberegning.

De kunder i ReviSky, der anvender Revisoft-produkterne, tilbydes en særlig migreringspakke for at sikre en gnidningsfri overgang til Magnus:Skat.     
QWM bliver en integreret del af Magnus Informatiks tilbud til kunderne

QWM er et af markedets førende produkter til kvalitetsstyring. Pr. 1.7.2014 har Magnus Informatik og QWM indgået et strategisk partnerskab, der bl.a. betyder:

• QWM kvalitetsstyringssystem integreres i Magnus Informatiks produktportefølje og dermed en del af Magnus Platformen

• Magnus Informatik varetager salg, brugeruddannelse og implementering

• Magnus Informatik overtager fakturering og servicering af QWM’s kunder

• Brugersupport, drift samt faglig opdatering og udvikling af QWM fortsætter som hidtil i regi af QWM, men i tæt samarbejde med Magnus Informatik

QWM har blandt andet Dansk Revision som væsentlig kunde.


Per Kristensen indtræder som partner i QWM og styrker fagligheden yderligere

For QWM brugerne er det altafgørende, at fagligheden er i top. Ved det indgåede samarbejde med Magnus Informatik og optagelsen af Per Kristensen som partner, har vi sikret os adgang til den rette faglige kompetence.

Per Kristensen er 45 år, statsautoriseret revisor og indehaver af 2+ Revision. Per har mange års undervisningserfaring med speciale inden for revision og regnskab. Er tillige ekstern lektor ved Syddansk Universitet med fagspecialerne revision og regnskab og udpeget eksaminator og censor ved kvalifikationseksamen og revisoreksamen. Han er tillige udpeget af Revisortilsynet som kvalitetskontrollant.

Læs mere om QWM her

 
Arla Foods, har valgt Magnus:Årsafslutning
Arla lander på Magnus 
 
En af Europas største mejerivirksomheder, Arla Foods, har valgt Magnus:Årsafslutning som koncernens nye XBRL-løsning. Det har været med til at sikre en markant tidsbesparelse og en højere kvalitet i regnskaberne. 
 
Læs hele historien her
 
Bestseller United vælger skræddersyet fra Magnus
Bestseller United A/S i Brande har efter en gennemgang af markedet valgt Magnus Informatik som leverandør af en skræddersyet løsning til digital indberetning af årsregnskaber. Det har fjernet en lang række manuelle rutiner og frigjort tid til kvalitetssikring. 
 
Læs hele historien her
 
Er du klar med xbrl?
Magnus Årsafslutning gør revisorerne XBRL-klar.  
Hver uge kommer der nye kunder på Magnus Årsafslutning, og de første XBRL-regnskaber er allerede up-loadet til E&S og godkendt. Udover, at du som revisor bliver XBRL-klar, er Magnus Årsafslutning et let tilgængeligt stykke software, der automatiserer generering af Årsrapporten. Herunder efterposteringer, kundeskabeloner og specifikationshæfte.
 
Læs mere om hvordan Revision Limfjord med 110 medarbejdere og 6 afdelinger bruger Magnus Årsafslutning og hvad de har fået ud af det.
 
Magnus Årsafslutning produktbeskrivelse.

Få en personlig demonstration af Magnus Årsafslutning - kontakt os på magnus@magnus.dk.

Magnus Informatik - Nyhavn 16 - 1051 København K - Tlf. 70 20 33 14 - - CVR nr. 13386293